اخبار شعبه اردل بانک مهر اقتصاد ارسال شده در : ۱۳ مرد ۱۳۹۵

طراحی تاسیسات برق و مکانیک شعبه اردل بانک مهر اقتصاد در تاریخ 1395/07/10 به پایان رسید.