اخبار مجتمع خدمات بین راهی مهتاب سلطان ۲۰ شهر ۱۳۹۶
طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی مجتمع خدمات بین راهی مهتاب سلطان در تاریخ 1396/03/01 به پایان رسید.
هتل شورابیل اردبیل ۲۰ شهر ۱۳۹۶
طراحی تاسیسات الکتریکی و مکانیکی هتل شورابیل اردیبل در 3 طبقه به متراژ 3،000 مترمربع در تاریخ 1395/11/09 به اتمام رسید.
مجتمع آزمایشگاهی انیستستو پاستور ۲۰ مهر ۱۳۹۵
طراحی تاسیسات برق و مکانیک بخش ویژه تحقیقاتی مجتمع آزمایشکاهی انیستیتو پاستور ایران در تاریخ 1395/07/19به پایان رسید.
شعبه نکا بانک مهر اقتصاد ۲۰ مهر ۱۳۹۵
طراحی تاسیسات برق و مکانیک شعبه نکا بانک مهر اقتصاد و مهمانسرا در تاریخ 1395/07/119 به پایان رسید.
مجتمع آزمایشگاهی مالاریا انیستیو پاستور ایران ۱۷ مرد ۱۳۹۵
قرارداد طراحی مجتمع آزمایشگاهی مالاریا انیستیو پاستور ایران به متراژ 22000 مترمربع در تاریخ 1395/07/10 منعقد گردید.
کارخانه الیاف شیشه مرند ۱۳ مرد ۱۳۹۵
طراحی ساختمانهای حنبی کارخانه الیاف شیشه مرند مشتمل بر ساختمان اداری، مهمانسرا، آشپزخانه و ناهارخوری، درمانگاه و آتشنشانی، نگهبانی و باسکول به متراژ 3500 مترمربع در تاریخ 1395/07/15به پایان رسید.
شعبه اردل بانک مهر اقتصاد ۱۳ مرد ۱۳۹۵
طراحی تاسیسات برق و مکانیک شعبه اردل بانک مهر اقتصاد در تاریخ 1395/07/10 به پایان رسید.
نمایش 1 تا 7 از 7