اخبار مجتمع آزمایشگاهی مالاریا انیستیو پاستور ایران ارسال شده در : ۱۷ مرد ۱۳۹۵

قرارداد طراحی مجتمع آزمایشگاهی مالاریا انیستیو پاستور ایران به متراژ 22000 مترمربع در تاریخ 1395/07/10 منعقد گردید.