پروژه ها

عنوان: سرپرستی شعب بانک مهر استان گرگان

توضیحات:

تاريخ شروع : 06/95

  تاريخ اتمام  : 07/95

کارفرما : مهندسین مشاور روژان

محل پروژه : گرگان

شرح پروژه : مجتمع سرپرستی دارای 2 طبقه پارکینگ، طبقه همکف شعبه بانک و 4 طبقه اداری به متراژ 3،000 مترمربع

  • طراحي تاسيسات الکتريکي مشتمل بر روشنايي ، طرح توزیع انرژی و تابلوها ، سیستم های اعلام حریق، پیچینگ و صوت و دوربین مدار بسته. سیستم شبکه، ارتینگ و صاعقه گیر و تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد

طراحی تاسیسات مکانیکی مشتمل بر سیستم تهویه با انتخاب روش چیلر تراکمی با فن کویل سقفی در اداری و داکت فن کویل در شعبه ، سیستم اطفاء حریق، فاضلاب و .. و تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد

عنوان: بانک مهر اقتصاد شعبه نکا

توضیحات:

تاريخ شروع : 07/95

  تاريخ اتمام  : 07/95

کارفرما : مهندسین مشاور روژان

محل پروژه : مازندران - نکا

شرح پروژه :  شعبه بانک در دو طبقه به همراه یک طبقه مهمانسرا به متراژ 500 مترمربع

  • طراحي تاسيسات الکتريکي مشتمل بر روشنايي ، طرح توزیع انرژی و تابلوها ، سیستم های اعلام حریق، پیچینگ و صوت و دوربین مدار بسته. سیستم شبکه، ارتینگ و صاعقه گیر و تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد
  • طراحی تاسیسات مکانیکی مشتمل بر سیستم تهویه با استفاده از داکت اسپلیت، سیستم اطفاء حریق، فاضلاب و .. و تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد

عنوان: بانک مهر اقتصاد شعبه اردل

توضیحات:

تاريخ شروع : 05/95

تاريخ اتمام  : 05/95

کارفرما : مهندسین مشاور روژان

محل پروژه : اردل

شرح پروژه : شعبه بانک در دو طبقه به متراژ 300 مترمربع

  • طراحي تاسيسات الکتريکي مشتمل بر روشنايي ، طرح توزیع انرژی و تابلوها ، سیستم های اعلام حریق، پیچینگ و صوت و دوربین مدار بسته. سیستم شبکه، ارتینگ و صاعقه گیر و تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد
  • طراحی تاسیسات مکانیکی مشتمل بر سیستم تهویه با استفاده از داکت اسپلیت، سیستم اطفاء حریق، فاضلاب و .. و تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد

عنوان: سرپرستی شعب بانک مهر استان کرمان

توضیحات:

تاريخ شروع : 02/95

 تاريخ اتمام  : 05/95

کارفرما : مهندسین مشاور روژان

محل پروژه : کرمان

شرح پروژه : مجتمع اداری با 1 طبقه پارکینگ ، طبقه همکف شعبه بانک و 7 طبقه اداری  به متراژ 5،500 مترمربع

  • طراحي تاسيسات الکتريکي مشتمل بر روشنايي ، طرح توزیع انرژی و تابلوها ، سیستم های اعلام حریق، پیچینگ و صوت و دوربین مدار بسته. تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد
  • طراحی تاسیسات مکانیکی مشتمل بر سیستم تهویه با انتخاب روش چیلر هوا خنک با فن کویل سقفی در اداری و داکت فن کویل در شعبه ، سیستم اطفاء حریق، فاضلاب و .. و تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد

عنوان: سرپرستی شعب بانک مهر استان اردبیل

توضیحات:

تاريخ شروع : 02/95

  تاريخ اتمام  : 05/95

کارفرما : مهندسین مشاور روژان

محل پروژه : اردبیل

شرح پروژه : مجتمع سرپرستی دارای 2 طبقه پارکینگ، طبقه همکف شعبه بانک و 7 طبقه اداری و مهمانسرا  به متراژ 5،000 مترمربع

  • طراحي تاسيسات الکتريکي مشتمل بر روشنايي ، طرح توزیع انرژی و تابلوها ، سیستم های اعلام حریق، پیچینگ و صوت و دوربین مدار بسته. سیستم شبکه، ارتینگ و صاعقه گیر و تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد

طراحی تاسیسات مکانیکی مشتمل بر سیستم تهویه با انتخاب روش چیلر تراکمی با فن کویل سقفی در اداری و داکت فن کویل در شعبه ، سیستم اطفاء حریق، فاضلاب و .. و تهیه دفترچه محاسبات و متره برآورد

نمایش 1 تا 5 از 5