پروژه ها

عنوان: تونل 5 کیلومتری الموت

توضیحات:

تاريخ شروع : 05/93

  تاريخ اتمام  : 11/93

کارفرما : صف

محل پروژه : قزوین - جداه الموت تنکابن

شرح پروژه : یک تونل دو طرفه با طول 5 کیلومتر 

  • تهیه آمار ترافیکی و تحلیل نوع خودروهای عبوری از تونل بر اساس نوع آلایندگی طبق آمار 10 سال اخیر واردات و تولید خودرو در کشور
  • طراحي تاسيسات الکتريکي مشتمل بر روشنايي تونل بر اساس طرح symmetrical ، طرح توزيع انرژي، تابلوها و ارتینگ با استفاده از نرم افزار ETAP که برق مورد نياز 6MVA برآورد گرديد. سیستم اعلام حریق با استفاده از LHD، سیستم دوربین مداربسته، سیستم اعلام هشدار و سیستم رادیویی
  • طراحي تهویه بر اساس استاندارد Piarc 2012 طبق روش عرضی با تزریق هوا از جداره های پایین تونل و مکش هوای آلوده از سقف، شبیه سازی در نرم افزار CFD، سیستم اطفا حریق، ایشتگاه کمپرسور، جانمایی جت فن های کانالی در داخل کانال های هوای تازه و برگشت

 

عنوان: تونل 2.5 کیلومتری دربندخانی

توضیحات:

تاريخ شروع : 02/91

  تاريخ اتمام  : 03/91

کارفرما : صف

محل پروژه : سليمانيه -کردستان عراق

شرح پروژه : یک تونل دو تیوب با طول هر تیوب 2.5 کیلومتر و دارای یک دویل تهویه هوا

  • طراحي تاسيسات الکتريکي مشتمل بر روشنايي تونل بر اساس طرح symmetrical ، طرح توزيع انرژي، تابلوها و ارتینگ با استفاده از نرم افزار ETAP که برق مورد نياز 4MVA برآورد گرديد.
  • در طراحي مکانيکال فواصل جت فن ها بر اساس استاندارد هاي مختلف از جمله piarc 2004 بررسي گرديد و انتخاب شد. فواصل بدست آمده در نرم افزار CFD شبيه سازي گرديد.
 

 

عنوان: تونل 700 متری شیرکوه

توضیحات:

تاريخ شروع : 04/94

تاريخ اتمام  : 05/94

کارفرما : مهندسین مشاور پاسار

محل پروژه : جاده الموت

شرح پروژه : تونل دو طرفه 700 متری با ورودی در شمال به پهنه باز

  • طراحی تاسیسات روشنایی با توجه به ضریب خیرگی مناسب و زون های دسترسی، ورودی، داخلی و خروجی

عنوان: بندر شهید رجایی

توضیحات:

تاريخ شروع : 03/91

تاريخ اتمام  : 07/91

کارفرما : مهندسین بهین تردد پارس

محل پروژه : بندر شهید رجایی

شرح پروژه : 4 کبلومتر راه و رمپ و لوپ ورودی بندر شهید رجایی 

  • طراحی شبیه سازی در نرم افزار دیالوکس، طراحی پست، تهیه متره و برآورد و اسناد مناقصه

عنوان: تونل 5 کیلومتری پنجوین

توضیحات:

تاريخ شروع : 04/91

  تاريخ اتمام  : 05/91

کارفرما : صف

محل پروژه : سليمانيه -کردستان عراق

شرح پروژه : یک تونل دو تیوب با طول هر تیوب 5 کیلومتر و دارای 2 دویل تهویه هوا

  • طراحي تاسيسات الکتريکي مشتمل بر روشنايي تونل بر اساس طرح symmetrical ، طرح توزيع انرژي، تابلوها و ارتینگ با استفاده از نرم افزار ETAP که برق مورد نياز 10MVA برآورد گرديد.
  • در طراحي مکانيکال فواصل جت فن ها بر اساس استاندارد هاي مختلف بررسي گرديد و انتخاب شد و اين انتخاب در نرم افزار CFD شبيه سازي گرديد.
نمایش 1 تا 5 از 5