اخبار شعبه نکا بانک مهر اقتصاد ارسال شده در : ۲۰ مهر ۱۳۹۵

طراحی تاسیسات برق و مکانیک شعبه نکا بانک مهر اقتصاد و مهمانسرا در تاریخ 1395/07/119 به پایان رسید.