اخبار مجتمع آزمایشگاهی انیستستو پاستور ارسال شده در : ۲۰ مهر ۱۳۹۵

طراحی تاسیسات برق و مکانیک بخش ویژه تحقیقاتی مجتمع آزمایشکاهی انیستیتو پاستور ایران که دارای بخش های آزمایشگاهی تییپ BSL3 و ABSL3 می باشد با متراژ 700 مترمربع در تاریخ 1395/07/19به پایان رسید.